pokaż menu

 

 

 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

Zeszyty Naukowe 18(1)/2016

 

Kinga Badowska-Zygmuntowicz
Specyfika operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu cywilnym

 

Agnieszka Kos
Zawiązanie stosunku pracy z osobą ubezwłasnowolnioną

 

Michał Lidner
Przegląd wybranych metod przybliżonego określenia odporności i nośności ogniowej słupów żelbetonowych w świetle badań prowadzonych z uwzględnieniem usztywnienia elementami przylegającymi

 

Adam Lisiecki
Zapobieganie zagrożenia epidemiologicznym na przestrzeni wieków

 

Artur Szela
Bezpieczeństwo uroczystości kościelnych

 

Aleksandra Szwajca
Białoruskie doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego

 

Verena Wagner
Facebook-Partys - im Recht der Gefahrenabwehr (Teil 2) (Imprezy facebookowe - prawo obrony koniecznej - cześć 2

 

Aleksandra Włodarska
Standardy oraz wybrane metody identyfikacyjne stosowane przy dokonywaniu oględzin miejsca na przykładzie katastrofy masowej

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

statystyka