pokaż menu

  ZOBACZ CAŁY ZESZYT


Zeszyty Naukowe nr 17(4)/2015


Kazimiera Jaworska
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy w czasach PRL

 

Silvia Ručinská, Miroslav Fečko

Foreign Direct Investment in Visegrad Group Counteries with the Focus on the Service Sector (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Gupy Wyszechradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług)

 

Justyna Stańczyk
„Eurosieroctwo" jako skutek migracji zarobkowej


Наталья Макаренко (Natalya Makarenko)
Светлана Устименко (Svetlana Ustimenko)

Особенности мотивации педагогической деятельности в условиях инновационного обучения (Właściwości motywacji działalności pedagogicznej w zakresie kształcenia innowacyjnego)


Verena Wagner

Facebook-Partys - im Recht der Gefahrenabwehr (Teil 1) ( Imprezy facebookowe - prawo obrony koniecznej - część 1


Aleksandra Włodarska

Z problematyki oględzin w procesie karnym


Paweł Kobes

Recenzja książki: Tomasz Przesławki, Służba więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 223

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona
w Legnicy

 

statystyka