pokaż menu


ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 15(2)/2015

 

Jolanta Bielawska
Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej


Julian Jezioro
Przyrzeczenie publiczne w uregulowaniu Kodeksu cywilnego - próba ogólnego ujęcia instytucji dla potrzeb praktyki obrotu


Agnieszka Kos
Geneza zasady suwerenności narodu


Елена Сапогова (Elena Sapogova)
Смысловое кодирование экзистенциального опыта в автобиографических текстах (Semantyczne kodowanie doświadczeń egzystencjalnych w tekstach autobiograficznych)


Małgorzata Słupska-Kartaczowska
Wybrane problemy pielęgnacyjne chorego z guzem mózgu


Jan Ziobro
Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej

statystyka