pokaż menu

 

 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 14(1)/2015

 

Rafał Bernat
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - wybrane aspekty podatkowe


Yuri Karandashev
Psychologia naukowa: przedmiot, układ i metodologia


Radosław Radkowski

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce


Gerald G. Sander
Zum Umgang mit Risiken im deutschen Sicherheitsrecht (Podejście do kwestii ryzyka w niemieckim prawie ubezpieczeniowym)


Tatiana Senko
Analiza porównawcza relacji ojca i syna oraz ich zachowań osobowościowych


Wita Szulc
Arteterapia w poszukiwaniu tożsamości naukowej

 

 

 

statystyka