pokaż menu


ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 


Zeszyty Naukowe nr 13(4)/2014

 

Helena Babiuch
Zakres praw rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami


Dorota Domińska-Werbel
Pierwotna ocena poznawcza a strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych


Yuri Karandashev

Struktura wieku późnego dzieciństwa


Daniel Kucharek

Selected elements of the safety management of air traffic in the Region Flight Information Warsaw


Daniel Kucharek
Zasady pomiaru bezpieczeństwa działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


Анжелика Шамне (Angelika Szamne)

Проблема типов психосоциального развития в период перехода от детства к взрослости (Problem typów rozwoju psychosocjalnego w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości)

statystyka