pokaż menu
               
             Zeszyty Naukowe nr 35(2)/2020

Natalia Pobirchenko
Pedagogika dziecka w twórczości Janusza Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego
(próba analizy porównawczej)

Andrzej Szczepański
Education of the German minority in Legnica in the period between 1951 and 1963 as an element of ethnic policy in "People's Republic of Poland"

Oksana Kravchenko, Nataliya Koliada
Quality of social workers' training: the essence of the issue

Alfred Skorupka
Filozoficzne i społeczne aspekty Przemysłu 4.0

Larysa Koldar
Интродукция видов рода Cercis L. в Национальном Дендропарке «Софиевка» НАН Украины и перспективы их использования

Lubov Soloduchina (Солодухина Любовь Сергеевна)
Международные тенденции в сфере защиты прав детей: опыт через призму опыта Украины

Aleksander Babiński
W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego

Alfred Skorupka
Czy George Soros jest filozofem?

Robert Socha, Grzegorz Matuszek
Wartość zapisu z monitoringu wizyjnego jako materiału dowodowego w procesie karnym

Patryk Gołubców
Geneza i rozwój chrześcijańskiej demokracji we Włoszech. Zarys problematyki


Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
statystyka