pokaż menu


            Zeszyty Naukowe nr 34(1)/2020Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek, Elżbieta Borczykowska
O zjawisku samotności wśród młodzieży z chorobami skórno-nerwowymi - rozważania teoretyczno-empiryczne

Iwona Twarogowska-Wielesik 
Trudności wynikające z wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w zakładach wytwarzających produkty tradycyjne i regionalne

Renata Myrna-Bekas 
Podejmowane formy aerobiku a wyzwalanie emocji przez studentki Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Paweł Lubiewski
Bezpieczeństwo państwa - reminiscencje

Kacper Podgórski
Wybrane instytucje w Polsce odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie terroryzmu

Paweł Lubiewski, Aneta Dróżdż 
Zagrożenie - rozważania na gruncie teorii

Aleksandra Baran
Możliwości usprawnienia podsystemu transportu i ruchu wojsk w zakresie planowania i organizowania transportu nienormatywnego w Siłach Zbrojnych RP

Karolina Lis
Numer alarmowy 112 - zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie europejskim

Monika Hejduk
Zakres znaczeniowy porządku publicznego

Joanna Litarowicz
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

Marcin Hibner 
Recenzja książki „Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Po pracy trzeba było coś robić"

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
statystyka