pokaż menuZeszyty Naukowe nr 31(2)/2019

Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek
Młodzież gimnazjalna w obliczu niepełnosprawności członka rodziny – doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 

Katarzyna Sępowicz-Buczko, Renata Kamińska
Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Wanda Grelowska
Wartości pedagogiki humanistycznej i ich znaczenie dla współczesnej edukacji w opiniach badanej młodzieży

Małgorzata Bujnowska
An analysis of selected risk factors for myocardial infarction depending on gender

Anna Kowal-Orczykowska
Filozofowanie jako metoda kształtująca kulturę duchową oraz społeczną uczniów i szkoły

Małgorzata Bujnowska
Comparative analysis of coronary angioplasty delays

Bogumiła Wnukowska, Katarzyna Karbowa
Dobór gazowych silników kogeneracyjnych z wykorzystaniem metodo ptymalizacji wielokryterialnej

Bogumiła Wnukowska, Michał Czosnyka
Role of a rational energy economy in an industrial plant

Agnieszka Chęć-Małyszek
Kultura społeczeństwa sieci a bezpośrednie kontakty społeczne

Beata Mucha
Kultura komunikacyjna w Internecie w środowisku akademickim –refleksje badawcze 

Julia Trzcińska, Sandra Wolna
Aktywność ambasad RP w mediach społecznościowych jako element dyplomacji cyfrowej 

Regina Korzeniowska
Rola stowarzyszenia we wspieraniu działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Bernadeta Botwina
Formy nowoczesnej komunikacji w życiu młodych ludzi – szanse czy zagrożenia?

Svitlana Shchudlo, Maria Futysh
Mental Health of Adolescents in Ukraine and Poland: Comparative Analysis of Internalizing and Externalizing Disorders

Валентина Cтець (Valentina Stets)
Украинcкий опыт работы c cемьям, воcпитывающим детей c инвалидноcтью (из практики работы Дрогобычcкого Добровольного общеcтва защиты детей и молодежи c инвалидноcтью “Надежда”)

Uwe Geis-Schroer
Die verpflichtende Ganztagsschule – elterliche Erziehung vs staatliche Aufsicht

Татьяна Вильгельмовна Лиснивская (Tatiana Wilhelmowna Lisnivska)
Формирование потенциала учителяв условиях современных изменений

Johanna Zeller
Auswirkungen des § 4a Schulgesetz Baden – Württemberg auf die Grundschulen – Eine Gegenüberstellung der herkömmlichen Betreuungskonzepte und der neuen Ganztagsgrundschule 

Jakub Jankowski
Wpływ mediów społecznościowych na kulturę i subkultur

Paweł Olbrycht, Artur Raś
Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie bezpieczeństwa publicznego

Igor Hrebtij
Основные методологические подходы к исследованию влияния децентрализации на региональное развитие

Piotr Kwiatkowski
Reprezentacja łączna w odniesieniu do art 39 kodeksu cywilnego

Marek Błaszczak, Antoni Świć
Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w paramagnetycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych 

Andrzej Szczepański
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka w wyborach samorządowych w 2018 r 

Yuriy Vovk
Systemowe spojrzenie na proces zarządzania osobowością

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicystatystyka