pokaż menu

 Zeszyty Naukowe nr 30(1)/2019

Agnieszka Kos
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek
O potrzebie poszukiwania korelatów satysfakcji z życia matek dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne'a - rozważania teoretyczno-empiryczne

Natalia Pobirchenko, Natalia Kolyada
Актуальные проблемы подготовки будущих социальных педагогов
как лидеров молодежного и детского движения


Beata Mucha
Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów - case study

Alfred Skorupka
Zagadnienie stresu w organizacji. Zarys problemu

Aleksandra Siemieniuk
Tożsamość transwersalna - rzecz o cyfryzacji komunikacji

Joanna Rączkiewicz, Krzysztof Gołacki
Application of project-based leaming method to create a specialised English course for engineers on the basis of failure modes and effects analysis method

Justyna Mrozek
Subkultura hipisów z przełomu lat 60-tych i 70-tych a współczesne subkultury freegan i straight edge

Ewa Baszak
Wizerunek mafii we Włoszech na wybranych przykładach filmowych

Anna Korotusz-Mirecka, Monika Mucha
Zjawisko e-kultury w dobie przemian kulturowych współczesnego społeczeństwa. Wybrane aspekty w opinii środowiska akademickiego

Marcin Murzyn
Czy nowoczesne technologie ograniczają ludzką wolność? Henryka Skolimowskiego uwagi na temat współczesnej cywilizacji technicznej

Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Winiarski, Marta Szyca, Tomasz Michalik, Bartłomiej Śmieszniak, Klaudia Buczko, Ewa Popowicz

Urynoterapia - fakty i mity

Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Winiarski, Ewa Popowicz, Marta Szyca, Bartłomiej Śmieszniak, Tomasz Michalik, Klaudia Buczko
Rola argininy w organizmie człowieka

Agnieszka Grochulska, Małgorzata Lesińska-Sawicka
Wybrane czynniki psychospołeczne występujące w pracy zawodowej osób po przebytym zawale mięśnia sercowego

Szymon Leonik, Michał Smoczok, Maciej Sojka, Krzysztof Starszak
Poziom wyszczepialności na grypę oraz stosunek do szczepień wśród studentów kierunku lekarskiego w Polsce

Łukasz Kląskała
Odpowiedni stan zdrowia jako warunek konieczny do posiadania broni w ustawodawstwie polskim

Marcin Hibner
Zachorowalność na pylicę płuc w polskim górnictwie

Олег Мельничук
Критическая инфраструктура государства как составляющая
национальной безопасности: понятийно-категориальный аппаратAgata Felusiak, Martyna Wiciak, Tadeusz Chwalczuk, Damian Przestacki
Effects of application of different cooling methods during the drilling of Ineonel 718

Karina Janisz, Justyna Biel, Anna Mikulec
Analiza preferencji użytkowników samochodów osobowych na lokalinym rynku paliw

Tadeusz Chwalczuk, Damian Przestacki, Agata Felusiak, Martyna Wiciak
Surface of Ineonel X-750 alloy after tuming with different CBN inserts under various cooling conditions

Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska, Joanna Żółtańska, Katalin Papp, Małgorzata Nagórska
Cross-cultural communication in nursing. A comparative study of nursing students from Poland. Turkey and Hungary

Małgorzata Lesińska-Sawicka, Joanna Żółtańska, Agnieszka Grochulska
The opinions on euthanasia expressed by followers of various religions

Monika Szczypska
Wykorzystanie olejów roślinnych

Beata Skwarek
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania"

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 


statystyka