pokaż menu


 

Zeszyty Naukowe nr 29(4)/2018

 

 

 

 

Lilia Omelan
Teaching Conrad: the challenge and the satisfactio

 

Andrzej Szczepański
Wybory Prezydenta Legnicy w 2014 r.

 

Maciej A. Kalaman
Kultura i (pod)kultura więzienna w mediach tradycyjnych i elektronicznych

 

Czesław Gerard Tobola
Wybrane aspekty seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną

 

Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak
Młodzi na tynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

 

Paweł Lubiewski
Reguły i metody działania współczesnych organizacji terrorystycznych

 

Sebastian Wróblewski
Posadzka urbanistyczna w historycznych wnętrzach urbanistycznych - problemy ochrony, współczesne rozwiązania

 

Marian Zdzisław Stepulak
Znaczenie hortiterapii w pracy z osobami starszymi

 

Paweł Szuppe
Obraz nowych mchów religijnych w Internecie

 

Anna Janus, Karolina Wanda Rutkowska
Komunikacyjne i wspólnotowe funkcje wytworów sztuki ludowej funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej

 

Krzysztof Starszak, Michał Smoczok
Najważniejsze czynniki wpływające na pozytywną ocenę lekarza pediatry oraz poradni pediatry cznej przez rodziców na przykładzie województwa śląskiego

 

Sławomir Kowalski
Fretting wear in an interference fit with a modified surface layer of the shaft

 

Adam Deptuła
Zastosowanie drzew rozgrywających parametrycznie dla grafu Hsu w analizie automatycznych skrzynek przekładniowych

 

Anna Mikulec, Karina Janisz, Patrycja Majerska
FMEA procesu konfekcjonowania wybranego produktu

 

Adam Surówka
Projekt koncepcyjny układu sterującego urządzeniami elektrycznymi z wykorzystaniem komend głosowych

 

Arkadiusz Gola
Analiza konfiguracji systemów wytwórczych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej

 

Damian Przestacki, Piotr Kieruj, Tadeusz Chwalczuk, Marek Pawlicki, Mateusz Kukliński
Analiza ekonomiki procesu skrawania w warunkach laserowego wspomagania toczenia nadstopów niklu

 

Grzegorz Przydatek, Rafał Krok
Wybrane elementy gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie komunikacji publicznej

 

Martyna Wiciak, Agata Felusiak, Piotr Kieruj, Piotr Szablewski
Stiffness analysis of clamping the workpiece in the tumingprocess

 

Maciej Grzywna
Analiza konstrukcji nowoczesnych układów biegowych wagonów towarowych w aspekcie zamienności ze standardowymi wózkami Y25

 

Mateusz Kędziak
Wpływ warunków eksploatacji na rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych

 

Piotr Pajdowski, Bartosz Puchałka
Comparison of exhaust emission factors obtained over NEDC and WLTC driving cycles

 

Iryna Viktorivna Panteleichuk
Formation of image competence of public servants

 

Katarzyna Kwiatkowska, Małgorzata Jakubiak, Anna Winiarska-Mieczan, Małgorzata Kwiecień, Piotr Kwiatkowski, Robert Krusiński
Analiza przestrzegania zasad BHP w zakładach zbiorowego żywienia na przykładzie wybranych placówek przedszkolnych województwa lubelskiego

 

Małgorzata Bujnowska
Analysis of secondary prevention in patients recurrent myocardial infarction

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

statystyka