pokaż menu

   

 

    ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 


Zeszyty Naukowe nr 23(2)/2017

 

Kazimiera Jaworska
Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych Przy Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy

 

Natalia Kordala, Włodzimierz Bednarski
Nanoemulsje roślinnych olejków eterycznych oraz ich zastosowanie w utrwalaniu żywności

 

Iwona Sierpowska
Sytuacja socjalnoprawna rodziny a problem ubóstwa

 

Dawid Ślusarczyk
Polychoral music trends in Poland in the 17th century (Kompozycje polichóralne w XVII-wiecznej Polsce)

 

Katarzyna Sępowicz-Buczko, Beata Skwarek
Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym

 

Anita Stefańska
Teatroterapia - wokół celów i sposobów realizacji

 

Mirosława Furmanowska
Terapia zabawą (ludoterapia)

 

Anna Rojewska-Nowak
Terapia tańcem i ruchem kluczem do świata wewnętrznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

 

Katarzyna Plucińska, Agnieszka D. Fok
Mandala w sztuce i w terapii

 

Elwira Grzelecka
Partycypacja w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych - w jakościowej strategii badawczej

 

Blanka Rzewuska
Neoplemiona fanów, czyli o tym, jak przenika się świat online i offline na przykładzie wybranych społeczności

 

Łukasz Kaszkowiak
Badanie subkultur w Internecie na przykładzie społecznego świata fantastyki

 

Tomasz Chłopecki
Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935 -1939. Zarys problematyki

 

Karolina Muzyczka
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier architektonicznych

 

Marcin Hibner
Wykorzystanie diagramu Pareto - Lorenza do analizy postojów /przestojów odstawy urobku

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

 

statystyka