pokaż menu

 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 22(1)/2017

 

Stanisław L. Stadniczeńko
Ochrona praw dziecka wynikająca z art. 19 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 72 Konstytucji RP


Stanisław Urban
Dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce

 

Jerzy Buczko
Opinie młodzieży polskiej i niemieckiej dotyczące wzajemnych relacji w perspektywie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej

 

Beata Skwarek, Jerzy Herberger
Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego - rodzaje, uwarunkowania i przeciwdziałanie

 

Marek Żak
Propaganda polskiego wychodźstwa do Brazylii w świetle miesięcznika „Morze" (1924 -1939)

 

Beata Skwarek, Wita Szulc
Arteterapia w pracy pedagogicznej

 

Marta Baranowska
John Stuart Mill o pragnieniu bycia sobą w społeczeństwie


Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Katarzyna Sępowicz-Buczko
Konflikty w rodzinie jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa u gimnazjalistów

 

Jacek Chojnacki
Status operatorów bezzałogowych statków powietrznych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

 

Beata Skwarek, Maria Borczykowska-Rzepka
Samotność czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych


Joanna Kocemba
Demokratyzacja instytucji krytyki teatralnej wskutek upowszechnienia Internetu

 

Karolina Baraniak
Terytorium, autonomia terytorialna i zwierzchnictwo terytorialne w naukach politycznych

 

Leszek Kilanowski
Meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa

 

Rafał Kubik
Kontrola pobytu cudzoziemców na czas określony w Polsce a konstytucyjna zasada ochrony rodziny w świetle unormowań prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

 

Евгений Сулима (Yevgeniy Sulima), Максимилиан Шепелев (Maximilian Shepelev)
Военный мятеж в турции: внутренние и внешние факторы а также последствия (Bunt wojskowy w Turcji: czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz następstwa)

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

statystyka