pokaż menu

 

 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 21(4)/2016

 

Marta Ciecierska, Dorota Derewiaka, Beata Drużyńska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Rafał Wołosiak
Analiza i ocena problemu występowania zagrożeń fizycznych w żywności na podstawie raportów Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) z lat 2012 - 2015

 

Przemysław Jankowski
Ongoing identity i ongoing reality? Cyberprzestrzeń jako nowa rzeczywistość społeczna

 

Mariusz Hubert Kupniewski
Rozważania nad ewolucją człowieka w kontekście wybranych zagadnień rozwoju technologii

 

Oksana Krawczenko
Образовательно-просветительская и культуротворческая деятельность Пролеткульта (1917 - 1932): понятийно-категориальный анализ Edukacyjna, wychowawcza i kulturotwórcza działalność Proletkultu (1917-1932): analiza pojęciowo-kategorialna

 

Natalia Koliada
Формирование духовности личности в институте детского движения: проблемы и перспективы развития Kształtowanie duchowości jednostki w instytucji ruchu dziecięcego: problemy i perspektywy rozwoju

 

Ernest Magda
Od idei community policing do edukacji dla bezpieczeństwa w działalności polskiej policji

 

Radosława Rychlewska
Dochodzenia online, czyli o działaniach śledczych internautów

 

Marek Szalkiewicz 
Polimaty - internetowe źródło wiedzy

 

Marek Szalkiewicz
Problematyka wychowania w koncepcji pedagogicznej Heliodora Muszyńskiego

 

Daria Zielińska-Pękał
Dylematy w prowadzeniu badań uczestniczących

 

Harald Gruber

Kunsttherapie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter. Arteterapia w Wyższej Szkole Sztuki i Nauk Społecznych im. Alanusa

 

Marcin Hibner

Recenzja książki: Jan Szlązak, Aneta Grodzka, Katarzyna Cichy-Szczepańska, Psychologiczne aspekty akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 97

 

Beata Skwarek

Relacja z konferencji "bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnyh wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu"

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

 

 

 

statystyka