pokaż menu
ZOBACZ CAŁY ZESZYT


Zeszyty Naukowe nr 20(3)/2016


Marlena Blicharz
Wykorzystanie transportu cywilnego do celów obronnych

Patrycja Głogowska, Patrycja Zdrojewska, Hubert Wagner
Bezpieczeństwo i zagrożenia - wzajemne relacje

Ewa Gondek, Dorota Nowak, Ewa Jakubczyk, Anna Kamińska-Dwórznicka,Katarzyna Samborska
Wybrane właściwości fizyczne ekstrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi

Paweł Kobes
Ułomności systemu programowanego oddziaływania wobec nieletnich odbywających karę pozbawienia wolności

Karolina Muzyczka
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Nataliia Pobirchenko

Wasyl Suchomliński: kształtowanie osobowości dziecka za pomocą literatury pięknej

Magdalena Szumowska
Kenozoiczne skały piroklastyczne okolic Jawora

Наталья Токарева (Natalja Tokareva)
Гносеологический аспект коммуникативного моделирования личностных конструктов в формате методологического синтеза (Аspekt epistemologiczny modelowania komunikatywnego konstruktów osobowościowych tworzonego w formacie syntezy metodologicznej)

Ewa Walczak, Wojciech Barszczewski
Badanie zafałszowań gatunkowych w wybranych produktach mlecznych pochodzenia konwencjonalnego, regionalnego i ekologicznego

Aleksandra Włodarska
Kryminalistyczne oględziny miejsca zdarzenia na przykładzie wypadku drogowego

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

statystyka