pokaż menu
ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 19(2)/2016

 

Marek Brylonek
Police forces in international crisis management (Siły policyjne w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym)

 

Ewelina Dymarska
Czynniki modelujące układ immunologiczny człowieka

 

Marcin Hibner
Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 2004-2014

 

Kazimiera Jaworska
Organizacja życia polskiego w Legnicy po zakończeniu II wojny światowej

 

Anna Kowal-Orczykowska
„Mamy nie biorą zwolnienia, mamy biorą... szybkie lekarstwo", czyli współczesna mama, współczesny tata a kreacja medialna w zakresie zachowań związanych z promocją i ochroną zdrowia w rodzinie

 

Michał Lidner
Prognoza skutków wybuchu w kontekście eksploatacji powojennych obiektów tunelowych

 

Luzia Skrobich
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MSP

 

Jan Zaliwski
Prawo petycji a prawo skargi powszechnej w świetle obowiązujących uregulowań prawnych


Marek Żak
Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w 1945 roku (w świetle dokumentacji Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu)


Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

statystyka